Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εξωτερική εργασία, εξωτερική έρευνα
field work, field research
 
 

Εργασία/έρευνα που γίνεται από κάποιο μελετητηή/ειδικό εκτός γραφείου, εκτός βιβλιοθήκης, εκτός λέσχης, εκτός καφετέριας. Δηλ. στο χωράφι, στο δάσος, στον αρχαιολογικό χώρο, στο δρόμο, στη θάλασα, στο βουνό.
 

Καταχώρηση: 02/03/2010 23:35
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS