Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
graphics design, graphics designer
γραφιστική, γραφιστικά, γραφίστας
 
 

Την είδαμε τη λέξη και μας άρεσε. Γραφιστική για το graphics design. Έχουμε βέβαια και τον γραφίστα (γρφίστρια;) graphics designer, που ουσιαστικά είναι μια υποκατηγορία του σχεδιαστή (designer).

Καταχώρηση: 15/03/2010 13:55
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS