Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μετασκευή, μετασκευάζω, μετεξοπλίζω
retrofit
 
 

Η εφαρμογή σε μια μηχανή ή σύστημα νεώτερων στοιχείων και λειτουργιών που δεν υπήρχαν κατά την περίοδο του βασικού σχεδιασμού και κατασκευής. Είναι ένα είδος εκσυγχρονισμού και ενημέρωσης.

Καταχώρηση: 07/05/2010 10:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS