Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γεφυρολογητής, γεφυροδρομολογητής
brouter, bridge router
 
 

Είναι μια συσκευή που λειτουργεί τυτόχρονα ως γέφυρα, δηλ. συνδέει δυο τοπικά δίκτυα ή δυο υποδίκτυα και ως δρομολογιτής δηλ. δρομολογεί ψηφιοπακέτα στον προρισμό τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS