Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γεφυρολογητής, γεφυροδρομολογητής
brouter, bridge router
 
 

Είναι μια συσκευή που λειτουργεί τυτόχρονα ως γέφυρα, δηλ. συνδέει δυο τοπικά δίκτυα ή δυο υποδίκτυα και ως δρομολογιτής δηλ. δρομολογεί ψηφιοπακέτα στον προρισμό τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία