Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SOPs, Standard Operating Procedures
ΤΔΛ, ταυδιλι, Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας
 
 

Η ταυδιλι είναι απλώς η κανονική λίστα ελέγχου πριν γίνει και όταν γίνεται κάτι. Πριν απογειωθεί το αεροπλάνο πρέπει να ελέγξει πίεση ελαστικών, φορτίο καυσίμων, φορτίο νερού, πίεση καμπίνας, κατάλογο επιβατών, και πολλά άλλα. Με βάση τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας γίνεται ο βασικός έλεγχος. Αλλά και όταν εκτελείται η πτήση κάτω από κανονικές συνθήκες υπάρχουν τακτοί χρόνοι ελέγχου διαφόρων καταστάσεων.
Οι ΤΔΛς δεν αφορούν βέβαια μόνο πτήσεις αλλά και πολλά άλλα μηχανικά συστήματα.
Τώρα τα πράματα έχουν προχωρήσει πολύ. Υπάρχει και αυτοέλεγχος, όπως και αυτοδιόρθωση.

Καταχώρηση: 18/05/2010 08:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS