Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
M&A, Mergers and Acquisitions
Ε&Σ, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
 
 

Εξαγορά είναι η απόκτυση μιας εταιρείας από άλλη με οποιοδήποτε τρόπο. Διέπεται από κανόνες, λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα, Συγχώνευση είναι η συνένωση δυο ή περισσοτέρων εταιρειών σε μια. .  Κι αυτό διέπεται από κανόνες και λεπτομέρειες.
 

Καταχώρηση: 12/06/2010 00:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS