Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συνεχής τίτλος
running head
 
 

Ο συνεχής τίτλος παρουσιάζεται συνήθως δεξιά πάνω περιθώριο κάθε σελίδας ενός βιβλίου/εντύπου για να μην ξεχνούμε τι διαβάζουμε. Με τους επεξεργαστές κειμένου εύκολα μπαίνει ως κεφαλίδα.

Καταχώρηση: 15/06/2010 12:32
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS