Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Στρ.Σ., Στρόβος Σειράς
(στροσι)
RAS, Row Address Strobe
 
 

Είναι το σήμα που προέρχεται από την ΚΜΕ για ανεύρεση του δυφίου στην ακριβή σειρά στην ΜΤΠ. Εκτός από Στρόβο Σειράς (Στρ.Σ.) έχουμε και Στρόβο Στήλης (Στρ.Στ.). βλ. στρόβος

Καταχώρηση: 06/09/2010 12:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS