Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μελέτη σκοπιμότητας, προμελέτη
feasibility study, prefeasibility study
 
 

Η μελέτη σκοπιμότητας είναι το αρχικό στάδιο μελέτης οποιουδήποτε έργου. Βασικά η μελέτη σκοπιμότητας στοχεύει στο να συγκεντρώσει τα στοιχεία εκείνα της γνώσης που θα υποδεικνύουν αν ένα έργο μπορεί να γίνει ή όχι. Εμπεριέχουν εκτιμήσεις του επιπέδου τεχνογνωσίας που χρειάζονται κι από που θα εξασφαλιστούν, εκτιμήσεις ποσοτικές και ποιοτικές των άλλων αναγκαίων πόρων, επισήμανση των κρίσιμων σημείων, γενικό χρονοδιάγραμμα και γενική εκτίμηση του κόστους.


Καταπόσο το έργο είναι βιώσιμο, δηλαδή αν στη διάρκεια της ζωή του ή σε τακτό χρόνο, θα αποδώσει ίσα ή περισσότερο από την επένδυση είναι θέμα μιας άλλης μελέτης, της μελέτης βιωσιμότητας, όπου μελετώνται τόσο η επένδυση όσο και το επίπεδο τρεχουσών δαπανών. Πολλές φορές η μελέτη σκοπιμότητας εμπεριέχει τη μελέτη βιωσιμότητας.

Η προμελέτη είναι η απλή περιγραφή της σύλληψης με ενδείξεις ως προς του βασικούς συντελεστές που πρέπει να μελετηθούν στη μελέτη σκοπιμότητας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε:

    1.  Προμελέτη

    2.  Μελέτη Σκοπιμότητας

    3.  Μελέτη Βιωσιμότητας

    4.  Σχεδιασμός

    5.  Εκτέλεση

    6.  Μεταξιολόγηση

Και μέσα σ’ αυτά ενυπάρχουν πολλά άλλα: Χρονοδιαγράμματα, Κρίσιμες Διαδρομές, Προσφορές, Εκτιμήσεις Προσφορών, Χρηματοδότηση, Εξωπορισμοί, Τακτές Αξιολογήσεις κ.α. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια σαλάτα.

Καταχώρηση: 09/02/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία