Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ολικός προγραμματισμός
brute force programming
 
 

Όσο πιο έξυπνος ο προγραμματιστής τόσο πιο έξυπνο είναι το πρόγραμμα που συντάσσει. Με συντόμια, παραπομπές, δανεισμό ρουτίνων, αλγόριθμους κ.α.. Αλλά αν θέλει ν’ αποφύγει πιθανές καταρρεύσεις, πολλές δοκιμές και λάθη, ή πιο απλά αν είναι χαζός ηλ-προγραμματιστής, προχωρεί με ολικό προγραμματισμό, δηλ. για κάθε βήμα συντάσσει  πλήρες πρόγραμμα.

Πολύ κοπιώδες, χρονοβόρο στη σύνταξη και εκτέλεση, αλλά σχεδόν αλάθητο, εκτός αν έχει λάθη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS