Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επε, επ’ ευκαιρία, πεπ, παρεμπιπτόντως
btw, by the way
 
 

μνμτκη σντμγρφια. Κάπου την είδαμε.
Υπόσχεση: Θα σας φτιάξουμε «Κατάλογο Ελληνικών Συντομογραφιών της Νέας Εποχής». Αναμένατε.

-Τον φτιάξαμε βλ. ΜΝΜατκές Σντμγρφς.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS