Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MVNO, Mobile Virtual Network Operator
ΠΚΕΔ, πικεδ, Παροχέας Κινητού Εικονικού Δικτύου
 
 

Πρόκειται για παροχέα κινητής τηλεφωνίας και διαδικτυακής σύνδεσης που δεν έχει δική του υποδομή ούτε μηχανήματα ούτε αντένες ούτε δίκτυο ή τεχνικό προσωπικό. Αγοράζει χοντρικά αριθμούς και συνδέσεις από άλλους, δίνει δική του ονομασία εμπορίας και επικεντρώνεται μόνο στο να προσφέρει ασύρματες υπηρεσίες σε πελάτες. Γι αυτό είναι εικονικός.
Εδώ που τα λέμε μπορεί να μην έχει ούτε γραφεία. Μπορεί απλώς να διαθέτει λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σε τηλετράπεζα και ένα υπολογιστή με ένα πρόγραμμα διαχείρισης πελατών και συνεργατών. Ωραία δουλειά, θα τη σκεφτούμε.

Καταχώρηση: 09/12/2010 13:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS