Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
pinout
διάγραμμα ακίδων
 
 

Είναι απλώς η θεωρία της λειτουργίας ενός πλακιδίου ή ενός συνδετήρα, ή καλωδίου. Σε διάγραμμα αριθμούνται και δηλώνεται η λειτουργία και ρόλος κάθε συνδετικής ακίδας

Καταχώρηση: 13/12/2010 20:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS