Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
progressive scan
προοδευτική σάρωση, πλήρης σάρωση
 
 

Η προοδευτική σάρωση (πλήρης σάρωση) είναι μια από τις δυο μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις οθόνες για παρουσίαση μιας εικόνας. (Για τις οθόνες και το κείμενο είναι εικόνα). Η άλλη μέθοδος είναι η διασάρωση (interlaced scan). Στην διασάρωση σαρώνεται και παρουσιάζεται κάθε δεύτερη σειρά κόκκων. Δηλ. από τις 60 σειρές κόκκων σαρώνονται πρώτα οι μονές (1,3,5…) και ύστερα οι ζυγές (2,4,6…) για να συμπληρωθεί η εικόνα. Αυτό γίνεται σε 1/60 του δευτερολέπτου.
Με την προοδευτική σάρωση όλες οι γραμμές σαρώνονται με τη σειρά. Γι αυτό στην προοδευτική σάρωση δεν τρεμοπαίζει η εικόνα.

Καταχώρηση: 30/12/2010 08:29
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS