Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υστερενεργώ, υστερενεργός, υστερενέργεια, εκ των υστέρων ενέργεια
post-act, post-active
 
 

Το αντίθετο του προενεργού. Δηλ. αντί να προενεργεί κάποιος για επίτευξη κάποιου επιθυμητού αποτελέσματος προσπαθεί,  μετά που γίνεται το ανεπιθύμητό, να επιτύχει, αυτό που δεν επιτεύχθηκε.

Καταχώρηση: 08/02/2011 11:07
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS