Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
head crash, disk crash
κατάρρευση κεφαλής, κατάρρευση δίσκου
 
 

Τοκεφάλι, ή καλύτερα το κεφαλάκι, υψιπετεί ελαχιστα μικροχιλιοστά πάνω από το το πινάκιο του σκλ.δ.. Ακόμα και σωματίδια από καπνό μπορεί να παρέμβουν μεταξύ των δύο ή και σκόνη που αμέσως γδέρνουν το πινάκιο. Μπορεί το πρόβλημα να δημιουργηθεί από μηχανική αποστοίχιση δίσκου-κεφαλής.

Αποτέλεσμα είναι το κεφαλάκι να αγγίξει τον δίσκο, να τον γδάρει περιμετρικά, και το σύστημα να καταρρεύσει. Νέος δίσκος πρέπει να αγοραστεί και πολλά δάκρυα για χαμένα στοιχεία θα χυθούν, εκτός αν υπάρχουν καλές εφεδρείες αλλού.

Καταχώρηση: 11/02/2011 12:03
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS