Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ESM, European Stability Mechanism
ΕΜΣ, εμισι, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
 
 

Μια και τα οικονομικά χάλια της Ελλάδας τον δημιούργησαν (2010) ας τον μεταφέρουμε σωστά στην ελληνική. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Δηλ. με τα €500 δισ. που διαθέτει μπορεί να επεμβαίνει και να σώζει μια χώρα της ευρωζώνης από χρεοκοπία.

Καταχώρηση: 15/02/2011 09:24
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS