Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IV, IVF, in vitro, in vitro fertilisation
εν υάλω, εξωσωματική γονιμοποίηση, εν υάλω γονιμοποίηση
 
 

Γονιμοποίηση ωαρίου από σπέρμα που γίνεται εν υάλω, σε δοκιμαστικό σωλήνα.

Καταχώρηση: 19/02/2011 09:31
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS