Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
NGO, Non Governmental Organisation
MKO, μίκο, Μη Κυβερνητικός Οργάνισμός
 
 

Οργανισμός που δεν είναι κυβερνητικός και συνήθως ασχολείται με δημόσια θέματα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό αφού συνήθως οι ΜΚΟ είναι κυβερνοδίαιτοι; Ας θεωρήσουμε ότι είναι ανεξάρτητοι και δεν δέχονται κυβερνητικές οδηγίες.
 

βλ. και ΚΥΜΚΟ

Καταχώρηση: 31/03/2011 23:52
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS