Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΙΑΔ, ιαδί, Ισοτυμία Αγοραστικής Δύναμης
PPP, Purchasing Power Parity
 
 

Αν υποθέσουμε ότι τα τριάντα αργύρια που πήρε ο Ιούδας ήταν πτολεμαϊκά τετράδραχμα ποια θα ήταν η πραγματική τους αξία σήμερα; (Προσέξτε, είπαμε πραγματική αξία όχι αρχαιολογική η συλλεκτική).
Το ερώτημα της πραγματικής Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης (συγκριτικής αξίας χρημάτων) τίθεται συχνά όχι μόνο ως προς την αξία τους λόγω διαφορετικής εποχής αλλά και της παρείσφρησης στοιχείων όπως πληθωρισμός σε μια οικονομία, συναλλαγματικές αυξομειώσεις, ακόμα και στοιχεία όπως τάσεις κατανάλωσης ή αποταμίευσης μιας οικονομίας. Η ισοτιμία στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται με την αξία ίσων αγαθών, ας πούμε ένα καλάθι προϊόντων καθημερινής χρήσης. Αυτό μπορεί να δόση την αντιστοιχία αξιών τόσο διαχρονικά όσο και συγκριτικά μεταξύ οικονομιών.
 

Στην περίπτωση όμως των 30 αργυρίων του Ιούδα είναι δύσκολο να βρούμε ένα αντίστοιχο καλάθι. Υπάρχει όμως κάτι. Απ' ότι λέει ο Ματθαίος, ο Ιούδας επέστρεψε τα τριάντα αργύρια στους αρχιερείς και αυτοί "συμβούλιον λαβόντες ηγόρασαν τον αγρόν του κεραμέως, εις ταφήν τοις ξένοις, δι΄ ό εκλήθη ο αγρός εκείνος Αγρός Αίματος, έως της σήμερον". Να λοιπόν το καλάθι, ένα χωράφι.
 

Η σημερινή τιμή εκείνου του χωραφιού θα μας δώσει την αντίστοιχη αξία των 30 αργυρίων. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο εύκολα. Ο αγρός του κεραμέως υπάρχει σήμερα, αλλά επάνω του είναι κτισμένη μια εκκλησία. Η αξία του, με ή χωρίς την εκκλησία, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Το χώμα του αγρού αυτού είναι ερυθρωπό. Γι αυτό εχρησιμιοποιείτο για κατασκευή κεράμων. Ίσως η ονομασία Αγρός Αίματος να οφείλεται σ’ αυτό το γεγονός. Αν λάβουμε υπόψη μας την μεγάλη ζήτηση κεράμων την εποχή εκείνη η αξία του αγρού, πρέπει να ήταν αρκετά ψηλή. Παρ’ όλο που δεν μπορούμε να καθορίσουμε την σημερινή αξία (Ισοτυμία Αγοραστικής Δύναμης) των 30 αργυρίων, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ήταν ένα σεβαστό ποσό.

Καταχώρηση: 05/04/2011 10:18
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS