Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
anycast
σεόποιον
(μετάδοση, εκπομπή)
 
 

Αποστολή σε οποιονδήποτε μνματος, ήλτα, νεοδότη. Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι κατάλογος που κατακρατεί ο υπολογιστής μας με διευθύνσεις επισκεπτών η που εμείς συντάσσουμε για τέτοιες περιπτώσεις.

Καταχώρηση: 25/04/2011 21:29
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS