Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
plafond, ceiling
οροφή, ανώτατη τιμή
 
 

Γιατί γαλλικό και όχι ελληνικό; Το ανώτατο σημείο ενός σπιτιού είναι η οροφή, όχι το ταβάνι που είναι το εσωτερικά ανώτατο σημείο. Μεταφορικά στα οικονομικά η ανώτατη τιμή σε ένα προϊόν, η ανώτατη τιμή σε μια διατίμηση, η ανώτατη τιμή σε μια προτεινόμενη διακύμανση είναι «οροφή». Ποιος γαλλικούλιας μας φόρτωσε το πλαφόν;
Οροφή λοιπόν όπως και το αντίθετο είναι πάτωμα, το ελάχιστο, ή ελάχιστη τιμή.

Καταχώρηση: 25/03/2010 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS