Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
BRIC, Brasil, Russia, India, China
ΒΡΙΚ, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα
 
 

Οι τέσσερεις χώρες που λόγω της οικονομικής ανάπτυξής τους παρακολουθούνται από το δημαρχείο του Τιμπουκτού.

Καταχώρηση: 20/06/2011 23:54
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS