Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
roadmap
οδικός χάρτης, χάρτης πορείας, σχέδιο δράσης
 
 

Μπορεί να είναι πραγματικά ένας χάρτης με δρόμους, πλατείες κι ονομασίες για μια πόλη, μια χώρα. Ό όρος όμως «roadmap» χρησιμοποιείται πολύ τώρα τελευταία στο μεταφορικό επίπεδο για ένα σχέδιο δράσης πάνω σε ένα θέμα, μια κρίση, μια χώρα, μια κατάσταση. Δηλαδή μιλούμε πλέον για χάρτη πορείας ή απλά σχέδιο δράσης.

Καταχώρηση: 24/07/2011 01:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS