Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MPU, microprocessor unit
μικροεπεξεργαστής
 
 

Ένα αχρείαστο ακρωνύμιο στα αγγλικά (MPU). Μικροεπεξεργαστής είναι αρκετό στα ελληνικά.
 

Ντξ, αν κάποιος επιμένει, και το επεξηγήσει, ας τον πει ΜΕΠ.

Καταχώρηση: 28/07/2011 09:54
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS