Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bulletproof, buletproof vest
αλεξίσφαιρο, απρόσβλητο
 
 

Χαρακτηριστικό που αποδίδεται σε ένα ισχυρό λογισμικό στοιχείο που δεν επιδέχεται επίδραση φθοράς και αλλοίωσης. Συνήθως αναφέρεται σε αλγόριθμους που δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες ή πού ανακάμπτουν από επιδράσεις.
Τα πιο πάνω αναφέρονται στην υπολογιστική.
Το αλεξίσφερο (bulletproof vest, ballistic vest ή bullet-resistant vest) είναι απλώς το αλεξίσφαιρο τον καιρό που κυκλοφορούν σφαίρες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS