Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κυβερνοπόλεμος, κυβερνοπολεμική
cyber war, cyper warfare
 
 

Πρόκειται για ένα νέο πεδίο πολέμου. Με υπολογιστές διεισδύει κάποιος στα συστήματα υπολογιστών, και όχι μόνο, μπορεί να εισέλθει και στα συστήματα μεταβιβάσεων, στα συστήματα οδήγησης πυραύλων και αεροπλάνων και τελικά να πάρει πληροφορίες να δώσει εντολές και να δημιουργήσει χάος στον εχθρό. Εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται από διάφορους κυρίως όμως από το Δημαρχείο του Τιμπουκτού.

Καταχώρηση: 06/09/2011 10:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS