Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ψυκτική αλυσίδα
cold chain
 
 

Σημαντική σε περιπτώσεις μεταφοράς φαρμάκων, κρεάτων και άλλων ευαίσθητων στη θερμοκρασία υλικών.


Έχουμε και ρίξη στην ψυκτική αλισίδα όταν το ψυγείο χαλάσει ή κάποιος ξεχάσει τα υλικά εκτός ψυγείο.

Καταχώρηση: 09/09/2011 18:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS