Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bank run
μαζική απόσυρση, τραπζικός πανικός
 
 

Πρίκειται για πανικό που δημιουργείται στους καταθέτες μιας τράπεζας ή ενος τραπεζικού συστήματος που, λογω φημών ή πληροφορειών τρέχουν στη τράπεζα να αποσύρουν.
Καμια τράπεζα δεν θα μμπορούσε να αντέξει σε μαζικές αποσύρσεις. Γι αυτό υπάρχουν συμφωνίες για αλληλοβοήθεια μεταξύ τραπεζών ή και περέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα.

Καταχώρηση: 30/03/2013 13:55
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS