Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΝΥ, παροχέας νεφικής υπολογιστικής
cloud provider
 
 

Έ… είναι αυτός που σου τα παρέχει όλα αν είναι όλα που θέλεις. Είσαι απλός πελάτης και βέβαια οι πελάτες πάντα έχουν δίκαιο και πάντα πληρώνουν.

Καταχώρηση: 15/06/2013 10:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS