Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ευ-μαχαίρι, ευ-νυστέρι
iknife, surgical iknife
 
 

Ας δούμε αυτό το i και τι σημαίνει. Λοιπόν όπως το e- επεκράτησε να σημαίνει ηλεκτρονικό και το μεταφράσαμε σε η- ή ηλ- σ’ αυτό το λεξικό, έτσι και το i σημαίνει intelligent δηλ ευφυές. Γι’ αυτό γέμισε ο κόσμος με ευφυή πράματα, iPod, iPad, iPhone. Τώρα αυτό το i ξεφεύγει από τα έξυπνα κινητά και ταμπλέτες και εισέρχεται στον χώρο των εργαλείων χεριού.


Δημοσιεύτηκε ότι επιστήμονες έφτιαξαν το iknife δηλ. το ευ(φυές) μαχαίρι που στην διάρκεια εγχείρησης έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αν ο ιστός είναι κακοήθης και πρέπει ν’ αποκοπεί. Αυτή η τάση ν’ αποκτούν αυτοϊκανότητες τα εργαλεία χεριού θα συνεχιστεί. Με δεδομένα, μνήμες και αισθητήρες διάφορα εργαλεία δεν θα είναι απλώς επέκταση του χεριού ενός ανθρώπου αλλά σύνθετοι πληροφοριοδότες για λήψη αποφάσεων.
Προτού λοιπόν βρεθούμε μπροστά στο iwheel, ityre, ipen, ilamp, icar και πολλά άλλα ας προβληματιστούμε στην γλωσσική απόδοση αυτού του i.
 

Απλά εισηγούμαστε την χρήση του προθέματος ευ- μπροστά από την ονομασία του εργαλείου. Προέρχεται από το ευ(-φυής) και χρησιμοποιείται ως πρόθεση (πχ. ευ-μαχαίρι, ευ-νυστέρι). Είμαστε όλο αυτιά περιμένουμε τις εισηγήσεις σας.

Καταχώρηση: 19/07/2013 14:01
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS