Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
στρωματική έγκρυψη, στρωματική δρομολόγηση
onion routing
 
 

Η στρωματική έγκρυψη είναι μια μέθοδος παραπλάνησης της προέλευσης ενός πακέτου δηλ. της ΔΔΠ (Διεύθυνσης Διαδικτυακού  Πρωτοκόλλου, IP  address, του αποστολέα). Αυτό γίνεται με μια σειρά στρωματικών κωδικών που αφαιρούνται ένας ένας από τους προδιακομιστές που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση του πακέτου μέχρι την τελική παράδοση.


Όπως το ξεφλούδισμα του κρεμμυδιού. Αυτό εφαρμόζεται για ν’ αποφευχθεί οποιαδήποτε παρακολούθηση από άλλους. Κάθε κομβοτάξιο αναγνωρίζει μόνο το προηγούμενο απόπου το πακέτο προήλθε και το επόμενο όπου το στέλλει της ολικής τυχαίας διαδρομής.
 

Ξανά. Η κυριολεκτική μετάφραση συχνά οδηγεί σε παράξενες ατραπούς ιδίως όταν δεν υπάρχει γνώση του αντικειμένου.
 

-Ποιος χαχανίζει;
-Η πουά αίγα. Κάποιος εισηγήθηκε την μετάφραση κρεμμυδική δρομολόγηση

.

 

 

 

 

Καταχώρηση: 24/11/2013 17:26
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS