Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
the 50’s, 60’s, 70’s
στα ΄50, στα ΄60, στα ΄70
 
 

Μας προβλημάτισε πολύ αυτή η αγγλική συντομογραφία των δεκαετιών. The 50’s, during the 60’s κλπ. Επικρατεί  η φράση «την δεκαετία του ’50» κλπ. Συντομεύσαμε την δεκαετία σε «δκτια των…». Δεν μας ικανοποίησε. Αποφασίσαμε και εισηγούμαστε: «στα ΄50, στα ΄60, στη διάρκεια των ΄70». Τι λέτε;


Τώρα, όταν μιλούμε αόριστα για δεακαετία ας την πούμε 10ετία ή 10ετίες.

Καταχώρηση: 12/01/2015 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS