Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εκπροτέρων, εξυστέρων
ex ante, exante, ex post, expost
 
 

Λατινική έκφραση. Αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα πριν γίνει και μετά που έγινε κάτι. Αφορά συνήθως οικονομικά και νομικά θέματα.
Εννοιολογικά διαφοτετικά από τα εκ προηγουμένου, εξ επομένου.


Ξανά τα ίδια:
-Μα είσαστε λεξοπλάστες;
-Όχι. Πόσες φορές να το πούμε; Η χρήση προθέσεων δεν φτιάχνει νέες λέξεις. Απλώς εκφράζει τι η πρόθεση και η λέξη εννοούν.
-Μα θα μπορούσατε να πείτε -εκ των προτέρων, -εκ των υστέρων. - Όχι. Η οικονομία σε λέξεις και έννοιες είναι βασικό στοιχείο μιας γλώσσας και αυτού του λεξικού.

 

Καταχώρηση: 22/01/2014 22:19
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS