Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
BLT, Build Lease Transfer
KMM, Κατασκευή Μίσθωση Μεταβίβαση
 
 

Επειδή το κράτος δεν είναι καλός επιχειρηματίας και επειδή συχνά πυκνά δεν έχει λεφτά πολλά έργα τα αναθέτει σε ιδιώτες με την μέθοδο ΚΜΜ. Αεροδρόμια, λιμάνια δρόμοι κ.α. μπορεί να κατασκευαστούν από ιδιώτες και εταιρείες οι οποίες, έναντι καταβολής μίσθωσης προς το κράτος τα εκμεταλλεύονται για ορισμένη περίοδο και τα μεταβιβάζουν στο τέλος στο κράτος για να ακολουθήσει συχνά άλλη μίσθωση.

Καταχώρηση: 20/04/2014 12:28
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS