Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
καλώδιο, καλωδιώνω, καλωδίωση
cable, cabling
 
 

Έτσι αποκαλείται οποιοδήποτε σύρμα που μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα ή σήμα τηλεφώνου, τηλεόρασης ή μέσω του οποίου περνούν δεδομένα υπολογιστών. Οι τηλεφωνικές καλωδιώσεις αποδείχτηκαν σημαντικό κεφάλαιο στην διάδοση των υπολογιστών και του Διαδικτύου παρά τα προβλήματα που παρουσίασαν στις ψηλές ταχύτητες μεταφοράς.


Το ίδιο αποδείχτηκαν και οι τηλεοπτικές καλωδιώσεις. Σημαντική όμως βελτίωση επέρχεται με την εξάπλωση των οπτικών ινών λόγω ακριβώς των πολύ μεγάλων ταχυτήτων μετάδοσης που προσφέρουν. Το είμαι καλωδιωμένος σημαίνει ότι είτε είμαι σπιούνικα γεμάτος σύρματα και μικρόφωνα ή ότι είμαι χαλαρά και άνετα συνδεδεμένος με το διαδίκτυο, και όχι μόνο...

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS