Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
countershading
αντισκίαση
 
 

Σκούρο από πάνω με ελαφρά κλιμάκωση προς το πιο ελαφρό από κάτω. Μια συνηθισμένη μορφή χρωματικής παραλλαγής σε ζώα και ανθρώπους.

 

Καταχώρηση: 02/05/2014 22:32
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS