Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cable modem
καλωδιακός διαμορφωτής
 
 

Είναι διαμορφωτής που μεταδίδει μέσω τηλεοπτικών καλωδίων αντί των τηλεφωνικών. Τα τηλεοπτικά καλώδια είναι δυνατό να μεταδίδουν ευριζωνικά (ψηλότερη ταχύτητα) καθότι είναι ομοαξονικά. Υπάρχει βέβαια πρόβλημα στο γεγονός ότι οι τηλεοπτικές καλωδιώσεις έχουν γενικά σχεδιαστεί για μονόδρομη μεταφορά σημάτων από τον τηλεοπτικό σταθμό στα σπίτια. Αυτό και το γεγονός ότι πολλές χώρες ή περιοχές χωρών δεν έχουν καλωδιακή τηλεόραση θέτει ένα φραγμό στο τομέα των καλωδιακών διαμορφωτών.

 

 τηλεφωνικός διαμορφωτής    telephone line modem
   καλωδιακό Διαδίκτυο              cable Internet
ιστοτηλεόραση                       web tv
      διαδικτυακή τηλεόραση
 ιστοραδιόφωνο                      web radio
      διαδικτυακό ραδιόφωνο

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS