Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ethnic cleansing, cultural cleansing
εθνοκάθαρση, πολιτισμική κάθαρση
 
 

Αρχικά είχαμε την εθνοκάθαρση, σκοτώστε ή εκτοπίστε τους όλους. Την εισηγείται πολύ καλά ο Μακιαβέλι στον «Ηγεμόνα» σαν μια αποτελεσματική μέθοδο κατάκτησης. Η μέθοδος βέβαια εφαρμόστηκε πολύ πιο πριν από τον Μακιαβέλι. Άσχετο.
Λοιπόν, μας ήρθε τώρα και η πολιτισμική κάθαρση. Κάψτε βιβλία, κάψτε βιβλιοθήκες, καταστρέψτε εκκλησιές, ναούς και τζαμιά, λεηλατείστε τα μουσεία, σκοτώστε τους διανοούμενους, αλλάξετε τα τοπωνύμια και τότε είσαστε οι πιο έξοχοι πολιτιστικοί καθαριστές. Η έννοια πολιτισμική κάθαρση μας ήρθε ύστερα από την εθνοκάθαρση, δηλ. τον σκοτωμό με στόχο τη εξολόθρευση μιας φυλής ενός έθνους μιας θρησκευτικής ομάδας. Υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των δυο εννοιών και πράξεων.

Καταχώρηση: 21/06/2014 00:39
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS