Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΠΣ, καπισί, Κάρτα Πληροφοριών Συνδρομητή
SIM, Subscriber Identity Module
 
 

Είναι η ηλ-μικροκάρτα και το περιεχόμενό της που βάζουμε στο κινητό μας, και αλλού, που δηλώνει αριθμούς και πολλά άλλα.
Είναι μέρος της Universal Integrated Circuit Card (UICC). Γιαυτήν αργότερα.

Καταχώρηση: 31/08/2014 22:44
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS