Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IMEI, International Mobile Equipment Identity
ΔΤΣ, διταυσι, Διεθνής Ταυτότητα Συσκευής
 
 

Πρόκειται για μοναδικό αριθμό που φέρουν κινητές συσκευές επικοινωνίας που αν υπάρχει νομοθεσία μπορούν να απενεργοποιηθούν από τον παροχέα με αίτημα του χρήστη σε περίπτωση κλοπής. Εφαρμόζεται σε συσκευές και μετά. Μπορείτε να τον δείτε πάνω στη συσκευή ή πατώντας #06#.

Επειδή προβλέπουμε ότι το σχέδιο θα επεκταθεί πέραν των κινητών συσκευών, στα ελληνικά αφαιρέσαμε το κινητό μέρος. Διταυσί και τελειώσαμε, αν προλάβουμε τον άιμεϊ.

Καταχώρηση: 24/09/2014 23:27
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS