Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bpd, barrels per day
bαh, βάι, βαρέλια ανά ημέρα
 
 

Δεν πρόκειται για ροδόσταμο, μακάρι νάταν. Πρόκειται για πετρέλαιο, που να μην ήταν.

Καταχώρηση: 29/09/2014 12:31
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS