Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bαh, βάι, βαρέλια ανά ημέρα
bpd, barrels per day
 
 

Δεν πρόκειται για ροδόσταμο, μακάρι νάταν. Πρόκειται για πετρέλαιο, που να μην ήταν.

Καταχώρηση: 29/09/2014 12:31
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS