Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ISR, intelligence surveillance reconnaissance
ΚΕΣ, κατασκόπευση επισκόπηση αναγνώριση
 
 

Πρόκειται για προπολεμική ή προκτυπηματική επιχείρηση. Για να ξέρουμε τι κάνουμε.
Αυθεντία το Δημαρχείο του Τιμπουκτού.

 

Καταχώρηση: 01/10/2014 13:25
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS