Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
απαντείστε, μηναπαντείσετε
reply, noreply
 
 

Όταν εμφανίζεται το μναπαντεισετε (noreply) το ηλ-τα αυτεξηγείται και είναι τελειωτικό. Αν δεν υπάρχει το «μναπαντείσετε» το ηλ-τα μπορεί ν' απαντηθεί.

Καταχώρηση: 06/10/2014 11:29
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS