Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
garbology, garbologst
σκουπιδολογία, σκουπιδολόγος
 
 

Να μια νέα κοινωνικοοικονομική επιστήμη, κάπου 40 χρόνων, με τεράστιο μέλλον. Τι πετάμε, που το πετάμε, γιατί το πετάμε πώς το ανακυκλώνουμε κ.α.

Καταχώρηση: 17/11/2014 17:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS