Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κλωβός
cage
 
 

Κλωβός, φωλιά. Ένας γενικός όρος. Εκεί όπου τοποθετείται ή ο χώρος που κατακρατείται για ένα συγκεκριμένο λειτουργικό στοιχείο ενός συστήματος. Μπορεί να αναφέρεται στο κουτί μέσα στο οποίο βρίσκεται ένας σκλ.δ. ή στο διαχωρισμένο χώρο ενός γραφείου όπου βρίσκονται ο κεντρικός υπολογιστής και ο διακομιστής. Ο όρος γενικεύεται και σε περιπτώσεις ροής αέρα ή υγρού για την τοποθεσία όπου γίνεται συσσώρευση ή διαλογή ή επεξεργασία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS