Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
smartwatch
έξυπνο ρολόι
 
 

Ρολόι που εκτός από την ώρα φέρει διαδικτυακή σύνδεση, παιχνίδια και άλλες κινητές εφαρμογές. Είναι μια προσπάθεια επαναφοράς του ρολογιού χειρός που έχασε πολύ έδαφος στα κινητά τηλεφωνα. Θα δούμε. 
 

Καταχώρηση: 22/03/2015 16:58
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS