Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕισΕι, ισι, Εικόνα σε Εικόνα
PIP, Picture In Picture
 
 

Τεχνολογία που εφαρμόστηκε αρχικά στην τηλεόραση και η οποία δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης δυο τηλεοπτικών προγραμμάτων ταυτόχρονα. Ένα στο μεγάλο πλαίσιο και άλλο σε ένα μικρότερο. Για να μην υπάρχουν καυγάδες στην οικογένεια.

Καταχώρηση: 25/03/2015 15:19
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS