Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φωνητικό βιβλίο, φωνητικό κείμενο
audiobook, audio book
 
 

Θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε χαρτί; Ναι, σε δυο τρία τέρμινα. Το ξανάπαμε όλη η γνώση θα ψηφιοποιηθεί. Βιβλία εφημερίδες, βιβλιοθήκες όλα καταχωρημένα σε μνήμες υπολογιστών. Ένα βήμα πιο κάτω η αυτόματη ανάγνωση οποιουδήποτε κειμένου. Γίνεται και συνεχώς αυξάνεται.

Καταχώρηση: 16/04/2015 01:18
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS